Biorezonans

Bioresonance Therapy (BRT) to metoda wykorzystująca naturalne promieniowanie wytwarzane przez komórki naszego organizmu. Każda z nich to maleńki elektromagnes, wytwarzający wokół siebie pole magnetyczne. Jest ono niewielkie, ale po zsumowaniu pól wszystkich komórek, uzyskujemy specyficzny wzorzec prawidłowego pola dla konkretnej tkanki lub narządu.

Jeśli są w nich zmiany patologiczne, pole to ulega zaburzeniu. Urządzenie do biorezonansu odczytuje to pole, a następnie zmienia je tak aby zlikwidować nadmiary i uzupełnić jego niedobory. 

Biorezonans BRT to bezinwazyjna metoda pomocna w terapii różnych schorzeń , skuteczna w przypadkach gdy medycyna i farmakologia są bezradne . 

Ponieważ każdy narząd ma swoje własne spektrum drgań i każde schorzenie wymaga innego ustawnienia aparatury i umiejscowienia elektrod, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Terapia odbywa się etapami w kilkunasto / kilkudziesięcio minutowych sesjach. Nie wiąże się z przerwą w normalnym leczeniu, nie wpływa też na wchłanianie leków.