Biorezonans - Terapia Metodą BRT

 

Terapia Metodą BRT

  • - W organiźmie człowieka jak i na zewnątrz występują drgania elektromagnatyczne. Tym drganiom elektromagnetycznym podlegają procesy biochemiczne i są one przez te drgania sterowane. Zespoły komórek i organy posiadają drgania o pewnej określonej częstotliwości. W ten sposób powstaje spektrum drgań całego organizmu. 
  • - Drgania elektromagnetyczne występują u każdego człowieka i oprócz drgań fiziologicznych występują również drgania patologiczne wywołane np. przez obciążenia toksyczne, zraniania, infekcje, choroby, uszkodzenia w wyniku błędnego leczenia.
  • - Przy pomocy nowoczesnego układu elektronicznego (aparat BRT) z drgań własnych zostaną wytworzone drgania terapeutyczne, 
  •  - Drgania terapeutyczne zostaną zwrócone przy pomocy aparatu BRT z powrotem do organizmu. Trzeba pamiętaż, że działanie terapeutyczne nie następuje w aparacie BRT, lecz w samym organiźmie .
  • - Celem terapii biorezonansowej jest redukcja, względnie eliminowanie drgań patologicznych i równocześnie pobudzenie lub przywrócenie prawidłowych drgań fiziologicznych.
  • - Po poprawie biofizjologicznego stanu energetycznego nastąpi polepszenie przebiegów biochemicznych w kierunku normalizacji względnie wyzdrowienia.
  • - Głównym celem terapii biorezonansowej jest zaktywizowanie sił regulujących, przynależnych do danego organizmu i uwolnienie ich od zakłócających wpływów patologicznych w takim zakresie, który jest konieczny do całkowitego wyzdrowienia.