Najnowsze odkrycia - Czy mózg jest hologramem ?

 

Hologram funkcjonuje jak rodzaj soczewki. Jest on urządzeniem, które potrafi przemienić, wydawałoby się pozbawione sensu częstotliwości w spójny obraz. Pribram uważa iż mózg zawiera rodzaj soczewek oraz posługuje się zasadami holografii by przekształcić otrzymywane poprzez narządy zmysłów częstotliwości w wewnętrzny świat naszej percepcji. Najbardziej zdumiewający rezultat przynosi połączenie holograficznego modelu mózgu Pribrama z teorią Bohma.

Jeżeli mózg jest hologramem i dokonuje jedynie selekcji określonych częstotliwości spośród ogromnej gmatwaniny, przy czym zachodzi matematyczna transformacja tych częstotliwości w percepcję sensoryczną czym wtedy staje się obiektywna rzeczywistość?

Mówiąc wprost rzeczywistość przestaje istnieć. Religie Wschodu od dawna utrzymywały, iż materialny świat jest iluzją. Chociaż myślimy, iż jesteśmy fizycznymi istotami, które poruszają się po fizycznym świecie stanowi to także złudzenie. W rzeczywistości jesteśmy jedynie „odbiorcami” unoszącymi się w kalejdoskopowym morzu częstotliwości. To co z tego morza wydobywamy i przekształcamy w fizyczną rzeczywistość stanowi jedynie jeden kanał spośród wielu kanałów istniejących w super hologramie. Ten uderzający nowy obraz rzeczywistości, synteza poglądów Bohma oraz Pribrama nazwany został paradygmatem holograficznym. Niewielka lecz ciągle rosnąca grupa badaczy uważa, iż może to być najbardziej precyzyjny model rzeczywistości do którego dotarła współczesna nauka.

Wielu badaczy, włączając w to Bohma oraz Pribrama zauważa, iż sporo zjawisk parapsychologicznych staje się o wiele bardziej zrozumiałych gdy zostają ujęte w terminach holograficznego paradygmatu. We wszechświecie, w którym każdy indywidualny mózg stanowi niepodzielną część większego hologramu i gdzie wszystko jest ze sobą całkowicie powiązane np. telepatia, może być rozumiana jako dotarcie do poziomu holograficznego.

Jak niedawno stwierdził jeden z twórców psychologii transpersonalnej Stanislav Grof jeśli mózg stanowi część kontinuum, to może on kontaktować się z labiryntem, w którym jest połączony nie tylko z każdym innym umysłem lecz z każdym atomem, organizmem oraz rejonem ogromnej przestrzeni i czasu. Fakt, iż od czasu do czasu umysł człowieka jest zdolny na krótko wkraczać do tego labiryntu i uzyskiwać transpersonalne doświadczenia nie wydaje się być czymś dziwnym. Paradygmat holograficzny ma swoje implikacje także dla tak zwanych nauk ścisłych jak biologia.