Opis i działanie - Biofotony

 

Żywe organizmy zbudowane są z komórek, które emitują światło - biofotony

Biofotony tworzą fale promieniowania elektromagnetycznego, które otaczają każdy żywy organizm i nazywają się praną w medycynie indyjskiej czy chi w medycynie chińskiej.

Zjawisko promieniowania biofotonów przez rośliny i wszelkie żyjące istoty zostało odkryte przez profesora Fritz-Albert Popp’a.

Biofotoniką zajmował się wcześniej w Polsce prof. Włodzimierz Sedlak, obecnie istnieje na świecie grupa naukowców – również w Polsce – którzy zajmują się badaniem zjawisk z tym związanych. Do grona tych osób należy m.in. prof. Janusz Sławiński.

Każda emisja światła posiada podwójne fotony tkz. fotony bliźniacze, których istnienie zostało udowodnione naukowo. W 1982 roku na Uniwersytecie w Paryżu zespół, pod kierownictwem fizyka prof. Alaina Aspekta dokonał eksperymentu, w którym udowodnił, iż fotony  są w stanie komunikować się ze sobą w natychmiastowy sposób, niezależnie od dzielącej je odległości, a każda cząstka wydaję się zawsze wiedzieć, co robią inne cząstki.  To odkrycie podważyło długo utrzymujące się twierdzenie Einsteina, iż żadna komunikacja nie może następować z szybkością większą niż prędkość światła. Fizyk z Uniwersytetu w Londynie, prof. David Bohm, uważa, iż odkrycia Aspecta wskazują na fakt, iż wszechświat jest w swej istocie, gigantycznym i wspaniale skomponowanym hologramem. Bohm uważa, iż subatomowe cząstki mogą pozostawać ze sobą we wzajemnym kontakcie niezależnie od odległości- nie z tego powodu, że wysyłają jakieś tajemnicze sygnały, lecz dlatego, że ich oddzielenie stanowi iluzję. Bohm dowodzi, iż na głębszym poziomie rzeczywistości te cząstki nie są indywidualnymi całościami, lecz stanowią jedną  fundamentalną całość.