Pola morficzne ( biologiczne )

Pole morficzne (biologiczne)

Rupert Sheldrake w swojej książce ”Nowa nauka życia” stawia hipotezę, iż wszystkie systemy są regulowane przez niewidoczne pola organizujące. Pola te służą jako schemat form i zachowań. Ich wpływ jest równie silny z daleka jak i z bliskiej odległości. Zgodnie z tą hipotezą za każdym razem, gdy jeden przedstawiciel danego gatunku uczy się nowego zachowania, przyczynowe pole tego gatunku zostaje zmienione. Jeśli zachowanie powtarza się długo, jego „rezonans morficzny ” wpływa na cały gatunek. Sheldrake nazywa tę niewidzialną matryce „polem morfogenetycznym”, od morph, „forma” i genesis, „powstający”.

Rezonans morficzny

Działanie tego pola zawiera w sobie „działanie na odległość” zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Oznacza to, że pola morficzne mogą przenosić się w czasie i przestrzeni i że wydarzenia przeszłe mogą wpływać na inne wydarzenia gdziekolwiek indziej. Przykład tego podaje Lyall Watson w swojej książce „Fala życia: biologia świadomości”, w której opisuje to co nazywa się Zasadą Setnej Małpy. Watson odkrył, że kiedy grupa małp poznaje jakieś nowe zachowanie, nagle małpy na innych wyspach, nie komunikując się między sobą w żaden „normalny” sposób, również wykazują znajomość tego zachowania. Zjawisko to polega na tym, że jeśli jakaś krytyczna liczba osobników określonego gatunku nauczy się jakiegoś zachowania lub uzyska określone cechy organizmu, to automatycznie – dzięki rezonansowi morficznemu – są one dużo szybciej nabywane przez pozostałych osobników tegoż gatunku.