Pola morficzne ( biologiczne ) - Pola Sheldrake’a a fizyka kwantowa

 

Pole kwantowe otaczające cząstkę oddziałuje na nią w taki sposób, że zachowania na poziomie kwantowym  są bardzo subtelne. Fala działa tutaj jako informacja. Spiny dwóch różnych, nie powiązanych ze sobą cząstek zawsze, ustawiają się w kierunkach do siebie przeciwnych. Pomiar polaryzacji jednej z nich da nam informację o polaryzacji drugiej, bliźniaczej. Będzie ona identyczna z wyjątkiem przeciwnego znaku. Nazwano to zjawisko „splątaniem kwantowym”. Jak twierdzi de Broglie’a, to, co nazywamy atomem, jest organizowane przez kwantowe pole informacji. To pole nadaje atomowi jego znaczenie. Pole kwantowe zawiera informacje na temat całego otoczenia i całej przeszłości i ta informacja reguluje obecną aktywność elektronu. Pole organizujące jest wszędzie. Analogicznie działa pole morfogenetyczne, które organizuje zachowanie jednostek biologicznych. Z jednej strony są one wyposażone w genetyczne programy działania, ale na kształt organizmów, szybkość uczenia się nawyków i umiejętności, komunikowanie się mają wpływ informacje przekazywane przez to pole.