Quantec

 

Quantec jest zbudowany tak by symulował system biologiczny. Jego twórca, Peter von Buengner połączył diodę wytwarzającą tzw. „biały szum” z komputerem, która pełni rolę interfejsu pomiędzy świadomością i maszyną. W Quantec'u zastosowano zjawisko powiązania fotonów bliźniaczych: jednego na zdjęciu, drugiego w obiekcie fotografowanym. 'Bliźniaki', niezależnie od odległości, mają ze sobą bardzo silną więź, umożliwiającą natychmiastowy przepływ informacji (paradoks Einsteina-Podolskiego-Rosena).

Język fotonów bliźniaczych to ruch pionowy i poziomy. Język komputera to 0 i1. Quantec zaprogramowano tak, by interpretował pionowe ruchy fotonów jako „1”, a poziome jako „0”. Komputer i fotony zaczęły wtedy mówić tym samym językiem.

Z bazy danych podczas skanowania zdjęcia wprowadzonego na twardy dysk wybierane są rezonansowo teksty, przetwarzane później w wibracje o określonej częstotliwości w 100 procentach dopasowane do wibracji odczytanych w naszym organizmie. Bliźniacze fotony ze zdjęcia przesyłają częstotliwość do bliźniaków w obiekcie fotografowanym. 

Jeżeli dla przykładu przy skanowaniu zdjęcia odczytana została bakteria, to zostanie ona zniszczona poprzez rozbicie błony komórkowej wysyłaną jej własną wibracją, tak jak śpiewak może rozbić szybę dobierając odpowiednio wibrację głosu. 

Wybrane teksty są automatycznie terapią. Ponowne skanowanie zdjęcia ustala czas i częstotliwość nadawania sygnału, który jest wysyłany w ciągu dnia i w nocy tylko i wyłącznie do jednej osoby, obojętnie gdzie się znajduje.

Quantec jest urządzeniem radionicznym, które skanuje i harmonizuje tzw. pola biologiczne ( morficzne ) oraz biopola. 

Zdobył  on  złoty medal za  najlepszą innowacyjną technologię w dziedzinie instrumentalnej biokomunikacji. Jest to najnowocześniejsze urządzenie skonstruowane w oparciu o osiągnięcia fizyki kwantowej. 

Radionika opiera się na teorii, że każdego człowieka otacza pole energetyczne (biopole ) , które wytwarza jego organizm. Jakiekolwiek zakłócenia tego pola są dowodem choroby. Gdy się je usunie, pacjent odzyskuje zdrowie fizyczne i psychiczne. Jest to technika umożliwiającą wysyłanie wzorców i drgań do tych pól. 

Quantec za pomocą  fizyki kwantowej jest w stanie czytać te pola i umieszczać w nich nowe informacje oraz wytwarza przy ciele człowieka „ zdrowe” pole , które uruchamia przepływ wcześniej zablokowanych prądów w organizmie.W ten sposób są „naprawiane” uszkodzone pola, co pobudza organizm do samouzdrowienia.  Możemy znaleźć początek całego łańcucha uszkodzeń i zastosować dzięki temu terapię kauzalną (przyczynową), a nie skierowaną jedynie przeciwko symptomom.

Informacje, których potrzebuje uszkodzone biopole, aby znowu znaleźć się w stanie harmonii, są doprowadzane do niego wielokrotnie i przez dłuższy czas. Dzięki temu dochodzi do aktywizacji sił samouzdrawiania organizmu, co jest podstawą stałej poprawy i prawdziwego uzdrowienia.

Wszystko w otaczającym nas świecie ma takie pole: ludzie, zwierzęta, rośliny. Pola biologiczne są narażone na smog elektromagnetyczny, stąd często powstają zakłócenia.

Quantec wykryje  wszystkie  możliwe obciążenia biopola , pola morficznego , wpływ szkodliwego promieniowania i wiele innych. Wykorzystując kwanty energii zawarte w fotografii zaproponuje sposób naprawy poprzez wysyłanie odpowiednich bioinformacji.