Quantec a fizyka kwantowa - Świadomość rządzi materią

 

Język fotonów bliźniaczych to ruch pionowy i poziomy. Język komputera to 0 i 1. System zaprogramowano tak, by interpretował pionowe ruchy fotonów jako „1”, a poziome jako „0”. Od tego momentu komputer i fotony zaczęły mówić tym samym językiem.

Skanowanie

Z bazy danych podczas skanowania zdjęcia wprowadzonego na twardy dysk wybierane są rezonansowo teksty, przetwarzane później w wibracje o określonej częstotliwości dopasowane do wibracji odczytanych w naszym organizmie. Bliźniacze fotony ze zdjęcia przesyłają tą częstotliwość do bliźniaków w obiekcie fotografowanym.

Jeżeli, dla przykładu, przy skanowaniu zdjęcia odczytana została bakteria, to zostanie ona zniszczona poprzez rozbicie błony komórkowej jej własną wibracją, tak jak śpiewak może rozbić szybę, dobierając odpowiednio wibrację głosu. Wybrane teksty są automatycznie terapią. Ponowne skanowanie zdjęcia ustala czas i częstotliwość nadawania sygnału, który jest wysyłany w ciągu dnia i w nocy tylko i wyłącznie do jednej osoby, obojętnie gdzie się znajduje.

Regeneracja biopola

Każdy żywy organizm otacza pole energetyczne (biopole) i jakiekolwiek zakłócenia tego pola są dowodem choroby. Gdy się je usunie, odzyskujemy zdrowie fizyczne i psychiczne. Jest to technika umożliwiającą wysyłanie wzorców i drgań do tych pól. Dzięki odkryciom  fizyki kwantowej jesteśmy w stanie czytać te pola i umieszczać w nich nowe informacje oraz wytwarzać przy ciele człowieka „ zdrowe” pole , które uruchamia przepływ wcześniej zablokowanych prądów w organizmie. W ten sposób są „naprawiane” uszkodzone pola, co pobudza organizm do samouzdrowienia.  Możemy znaleźć początek całego łańcucha uszkodzeń i dzięki temu zastosować terapię kauzalną (przyczynową), a nie skierowaną jedynie przeciwko symptomom.

Informacje, których potrzebuje uszkodzone biopole, aby znowu znaleźć się w stanie harmonii, są doprowadzane do niego wielokrotnie i przez dłuższy czas. Dzięki temu dochodzi do aktywizacji sił samouzdrawiania organizmu, co jest podstawą stałej poprawy i prawdziwego uzdrowienia.

 

W zakładce  Filmy znajdują się filmy ukazujące świat niezwykłej fizyki kwantowej.