Diagnoza i terapia przy użyciu Quantec foto

Diagnoza i terapia przy użyciu Quantec

Quantec jest urządzeniem radionicznym wykorzystującym odkrycia mechaniki kwantowej takich jak na przykład paradoks Einsteina-Podolskiego-Rosena, w skrócie EPR. Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystywane jest zjawisko stanów splątanych występujące w parze badanych cząstek. W skrócie polega to na tym, że wystarczy zmierzyć wartość tylko jednej cząstki aby poznać wartość drugiej – jest zawsze przeciwna. Zjawisko to pokazuje nam, że zmiana stanu jednej cząstki natychmiast wpływa na zmianę drugiej bez względu na dzielącą je odległość. Peter von Buengner twórca Quanteca tak skonstruował swoje urządzenie aby mogło ono skanować dany obiekt bez konieczności fizycznego z nim kontaktu. Do wykonania skanu wystarcza cyfrowe zdjęcie, które w dużym uproszczeniu jest ciągiem zer i jedynek będącym zapisem konkretnego stanu fotonów, które nasze oko postrzega jako obraz. Dla lepszego zrozumienia przyjmijmy, że fotony poruszają się w pionie i poziomie. Quantec został tak skonstruowany aby zinterpretować ruchy pionowe jako jeden, a poziome jako zero co spowodowało, że komputer i fotony zaczęły „mówić” tym samym językiem.

Skan i diagnoza

Skan przeprowadzany jest automatycznie po wprowadzenia do urządzenia cyfrowego zdjęcia oraz innych niezbędnych informacji wymaganych do jego wykonania. Podczas skanowania z bazy danych urządzenie wyszukuje rezonansowe wpisy dotyczące aktualnego stanu, które są zawarte w końcowym podsumowaniu. Uzyskany tą metodą wynik jest w 100 procentach bezstronny ze względu na to, że operator nie ma żadnego wpływu na końcowe podsumowanie skanowania. Jest on bardzo szczegółowy, zawiera wpisy z mojej uaktualnianej na bieżąco bazy danych, potrafi obejmować nawet kilkaset pozycji i dotyczyć sfery duchowej, energetycznej, umysłowej i fizycznej. Zawiera nie tylko przyczyny ale również środki zaradcze, które są powiązane z aktualnym stanem. Objętość podsumowania zależy od tego co jest obiektem skanu, to znaczy czy jest to człowiek, zwierzę, roślina, firma czy jakiś inny przedmiot wskazany przez klienta. Istnieje również możliwość wykonania skanu pod określonym kątem wyszukując na przykład przyczyny konkretnych chorób czy też zaistniałych sytuacji w życiu prywatnym i zawodowym. To klient decyduje co jest przedmiotem skanu, czy jest on ogólny czy może ukierunkowany pod konkretny problem.

Terapia Quantec

Podczas omówienia skanu ustalam przebieg terapii, w skład której wchodzą programy terapeutyczne Quantec oraz jeśli zachodzi taka konieczność sugeruję jakie dodatkowe terapie jak np. homeopatia, bioakustyka, zmiana sposobu odżywiana itp. powinny zostać równolegle uruchomione. Należy pamiętać o tym, że moja terapia jest komplementarna z terapiami medycyny akademickiej oraz, że samodzielnie nie wolno zmieniać ani przerywać dotychczasowego leczenia zaordynowanego przez lekarza prowadzącego. Program terapeutyczny Quantec ukierunkowany jest na osiągnięcie określonego celu i urządzenie samo bez ingerencji terapeuty dobiera interwał czasowy oraz długość jego trwania. Jest on zbiorem informacji jakie są wysyłane do określonego obiektu, które mają za zadanie wprowadzić określone, pożądane przez nas zmiany prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego przez nas celu. Jakiego? Może to być uzdrowienie z przewlekłej choroby, zmiana naszego sposobu myślenia, znalezienie wymarzonego partnera, polepszenie kontaktów międzyludzkich, zmiana pracy, rozwój biznesu i wiele innych.

Urządzenie pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni tygodniu, dwanaście miesięcy w roku i w związku z tym programy naprawcze są nadawane w sposób ciągły, co prowadzi do trwałych zmian i osiągnięcia zamierzonego celu. Quantec oferuje najdokładniejszą bezinwazyjną diagnostykę pokazującą przyczyny zaistniałego patogennego stanu oraz automatycznie proponuje terapię prowadzącą do ich usunięcia, korzystając przy tym z ogromnej bazy danych, którą uaktualniam na bieżąco. Dlatego też efekty jakie uzyskuję w pracy z Quantec są bardzo zadowalające, co powoduje jeszcze większą motywację do pomagania innym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji