Biorezonans

Bioresonance Therapy (BRT) to metoda wykorzystująca naturalne promieniowanie wytwarzane przez komórki naszego organizmu. Każda z nich to maleńki elektromagnes, wytwarzający wokół siebie pole magnetyczne. Jest ono niewielkie, ale po zsumowaniu pól wszystkich komórek, uzyskujemy specyficzny wzorzec prawidłowego pola dla konkretnej tkanki lub narządu.

Jeśli są w nich zmiany patologiczne, pole to ulega zaburzeniu. Urządzenie do biorezonansu odczytuje to pole, a następnie zmienia je tak aby zlikwidować nadmiary i uzupełnić jego niedobory. 

Biorezonans BRT to bezinwazyjna metoda pomocna w terapii różnych schorzeń , skuteczna w przypadkach gdy medycyna i farmakologia są bezradne . 

Ponieważ każdy narząd ma swoje własne spektrum drgań i każde schorzenie wymaga innego ustawnienia aparatury i umiejscowienia elektrod, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Terapia odbywa się etapami w kilkunasto / kilkudziesięcio minutowych sesjach. Nie wiąże się z przerwą w normalnym leczeniu, nie wpływa też na wchłanianie leków.

 


 

Terapia Metodą BRT

  • - W organiźmie człowieka jak i na zewnątrz występują drgania elektromagnatyczne. Tym drganiom elektromagnetycznym podlegają procesy biochemiczne i są one przez te drgania sterowane. Zespoły komórek i organy posiadają drgania o pewnej określonej częstotliwości. W ten sposób powstaje spektrum drgań całego organizmu. 
  • - Drgania elektromagnetyczne występują u każdego człowieka i oprócz drgań fiziologicznych występują również drgania patologiczne wywołane np. przez obciążenia toksyczne, zraniania, infekcje, choroby, uszkodzenia w wyniku błędnego leczenia.
  • - Przy pomocy nowoczesnego układu elektronicznego (aparat BRT) z drgań własnych zostaną wytworzone drgania terapeutyczne, 
  •  - Drgania terapeutyczne zostaną zwrócone przy pomocy aparatu BRT z powrotem do organizmu. Trzeba pamiętaż, że działanie terapeutyczne nie następuje w aparacie BRT, lecz w samym organiźmie .
  • - Celem terapii biorezonansowej jest redukcja, względnie eliminowanie drgań patologicznych i równocześnie pobudzenie lub przywrócenie prawidłowych drgań fiziologicznych.
  • - Po poprawie biofizjologicznego stanu energetycznego nastąpi polepszenie przebiegów biochemicznych w kierunku normalizacji względnie wyzdrowienia.
  • - Głównym celem terapii biorezonansowej jest zaktywizowanie sił regulujących, przynależnych do danego organizmu i uwolnienie ich od zakłócających wpływów patologicznych w takim zakresie, który jest konieczny do całkowitego wyzdrowienia.