Biokomunikacja i biofotony

Komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone słuchać i wykonywać określone zadania. Hormony oraz impulsy nerwowe są częścią łańcucha poleceń ciała fizycznego, podczas gdy biofotony (światło) i świadomość są nośnikami informacji płaszczyzny bardziej subtelnej. Sygnałem dla procesów biologicznych jest świadomość i w związku z tym jest ona wykorzystywana min. w programowaniu neurolingwistycznym NLP. Na podstawie badań wiadomo, że proces biokomunikacji bardzo często przebiega automatycznie tzn. bez udziału naszej świadomości. W naszym organiźmie zachodzą procesy biologiczne, które zapewniają nam przetrwanie ale zdarza się również, że wywołują negatywne zmiany. Procesy te bezpośrednio wpływają na stan zdrowia człowieka i dlatego zajęła się tym dziedzina nauki zwana psychoneuroimmunologią.

Każdy żywy organizm zbudowany jest z komórek emitujących biofotony. Wytwarzają one promieniowanie elektromagnetyczne zwane praną w medycynie indyjskiej czy też chi w medycynie chińskiej. Zjawisko promieniowania biofotonów jako pierwszy opisał znakomity naukowiec i założyciel Międzynarodowego Instytutu Biofizyki profesor Fritz-Albert Popp. Obecnie istnieje na świecie duża grupa naukowców, którzy zajmują się badaniem zjawisk z tym związanych. W Polsce biofotoniką zajmował się min. ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak, który jest założycielem polskiej szkoły bioelektroniki.

Fotony bliźniacze i ich pozorne rozdzielenie

Każda emisja światła posiada podwójne fotony tzw. fotony bliźniacze, których istnienie zostało udowodnione naukowo. W 1982 roku w Paryżu prof. Alain Aspekt dokonał eksperymentu, w którym udowodnił, iż komunikacja pomiędzy fotonami przebiega natychmiastowo. Zmiana stanu jednego powodowała zmianę stanu drugiego chociaż były one oddalone od siebie o 12 metrów. Kolejne badania były przeprowadzane przez fizyka Nicolasa Gisin, który wykonał podobny eksperyment ale już na odległość 10 kilometrów. Tym samym potwierdził, że niezależnie od dzielącej odległości, zmiana stanu jaki zachodzi w jednej cząstce zachodzi również w drugiej, prawie bez opóźnienia czasowego.

Opóźnienie jakie zmierzono wynosiło w przypadku eksperymentu Aspecta mniej niż 1/109 sekundy, w przypadku Gisina to 3/109 sekundy. Wyniki badań wskazują na to, że fotony są ze sobą połączone jakąś niewidzialną linią natychmiastowo przesyłającą zmianę stanu lub stanowią one nierozerwalną całość. Reasumując były to kolejne doświadczenia przeprowadzane przez światowej sławy uczonych potwierdzające teorię nielokalności sformułowaną przez Johna Bella. Eksperymenty te były kolejnymi, które podważyły długo utrzymujące się twierdzenie Einsteina, iż żadna komunikacja nie może następować z szybkością większą niż prędkość światła.

Superhologram

Fizyk z Uniwersytetu w Londynie profesor David Bohm uważa, że powyższe odkrycia mogą wskazywać na fakt, że wszechświat może być w swej istocie nieskończonym i doskonale skomponowanym superhologramem. Uważa on, iż elementarne cząsteczki pozostają ze sobą w ciągłym kontakcie bez względu na odległość nie dlatego, że wysyłają jakieś zakodowane przez siebie sygnały lecz z tego powodu, że prawdopodobnie są one cały czas ze sobą połączone i ich rozdzielenie jest nieprawdziwe.

Postuluje on również, że na najgłębszym poziomie rzeczywistości elementarne cząsteczki nie są pojedynczymi odseparowanymi od siebie elementami lecz wchodzą w skład jednej całości. W 2014 roku uczeni z Uniwersytetu Wiedeńskiego wykonali zdjęcie kota za pośrednictwem fotonów, które nie miały kontaktu z obiektem, wykorzystując efekt splątania kwantowego. Przecież jeszcze dwadzieścia lat temu nikt by w to nie uwierzył myśląc, że to prima aprilis.

Kwantowa transmisja satelitarna

Urządzenia kwantowe wykorzystują efekt powiązań fotonów bliźniaczych opisany przez paradoks EPR. Wykonując zdjęcie matryca w aparacie fotograficznym zapisuje zawsze część powiązanych ze sobą cząsteczek światła (fotonów), których duplikat pozostaje przy rzeczywistym sfotografowanym obiekcie, przedstawionym na zdjęciu. Z pewnością fakt, że fotony bliźniacze pozostają ze sobą w ciągłym kontakcie jest wyjaśnieniem mechanizmu ich wzajemnego na siebie oddziaływania, który łączy fotografie z tym co przedstawiają i na odwrót. Dla tego typu przekazu informacji istnieją już nawet komercyjne możliwości zastosowania, jak na przykład kryptografia wykorzystywana w łączach satelitarnych. Kryptografia to określenie fachowe używane do nazywania szyfrowania danych.

W obecnej dobie hakerów komputerowych banki coraz chętniej zwracają się w kierunku wykorzystania powiązań istniejących między fotonami bliźniaczymi. Każda próba przechwycenia takiej transmisji powoduje zmianę stanu kwantowego i dzięki temu odbiorca wie, że ktoś chce ja przechwycić. W 2017 roku Chiny przeprowadziły pierwszą satelitarną transmisję kwantową i tym samym udowodniono, że to z czego jeszcze kilkanaście lat wcześniej drwiono jest możliwe do zrealizowania. W związku z tym otworzyły się zupełnie nowe możliwości wykorzystania tzw. splątania kwantowego.

Biokomunikacja

Komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone słuchać i wykonywać określone zadania.

Świadomość rządzi materią

Francuski naukowiec Rene Peoch w swoich eksperymentach, które były przeprowadzane w laboratorium zajmującym się snem udowodnił, że możliwy jest wpływ na materię nieożywioną w stanach innych niż stan normalnej świadomości. W laboratorium snu podłączono osoby do EEG i odczekano do momentu, aż urządzenie zasygnalizowało, że dana osoba zasnęła. Potem wchodzono do pomieszczenia aby włączyć robota, który poruszając się wydawał głośne i nieprzyjemne dźwięki. Robot wyłączał się samodzielnie po upływie 20 minut.

Wyniki badań wyraźnie pokazały, że osoby śpiące nieświadomie oddalały od siebie przeszkadzającego im robota. Puste łóżko powodowało, że robot poruszał się zupełnie przypadkowo. Wyglądało to tak, że osoba śpiąca w łóżku wyraźnie “zmuszała” go do poruszania się w jak najdalszym od niej kącie pomieszczenia testowego. Podobne doświadczenie przeprowadził Axel Werbach . Naukowcy z jego zespołu zmierzyli ślady małego jeżdżącego robota poruszającego się po prostokątnym polu. Wzór jaki nakreślił odpowiadał rozmieszczeniu przypadkowemu, co było zgodne z ich oczekiwaniami (urządzeń takich używa się jako kosiarek do trawy).

Następnie badacze pokazali dopiero co wyklutym kurczakom takiego robota jako pierwszego – zamiast ich matki. „Zaprogramowane” na maszynę pisklęta umieszczono następnie w klatce po węższej stronie prostokątnego pola. Pamięć robota została dokładnie wyczyszczona i zaczął on znów swoje wycieczki. Tym razem jednak przebywał blisko piskląt i nie poruszał się po powierzchni od nich oddalonej. Ponowne przeprowadzenie tego eksperymentu przynosiło zawsze ten sam rezultat, czego nie można inaczej wytłumaczyć jak założeniem, że pisklęta swoją tęsknotą za „matką” wywierały wpływ na robota.

Analiza świadomości oraz pola morficznego

W urządzeniach, na których pracuję wykorzystywana jest dioda generująca szum zwany białym (white noise), która mierzy i analizuje pola morficzne oraz świadomość. Diody te przez 30 lat udowodniły w trakcie uniwersyteckich badań, że mogą służyć jako ogniwa łączące świadomość z maszynami. Najnowsze wyniki badań z Princeton (GCP) pokazują, że skanować można nie tylko indywidualną świadomość, ale także świadomość globalną wszystkich ludzi. Na całym świecie pięćdziesiąt diod zapisało w dniu 11.09.2001 roku na wykresie duży skok, jako reakcję na zamach terrorystyczny w Nowym Jorku. Szum jaki wydaje dioda może być porównywalny z dźwiękiem emitowanym przez radio, które nie jest dostrojone do stacji – powstaje kakofonia. W momencie nawiązania kontaktu ze świadomością, szum ulega zmianie i dlatego może to zostać zinterpretowane oraz zapisane przez komputer.

Moja praktyka

W mojej praktyce korzystam z urządzeń kwantowych, które są systemami otwartymi, a ich bazy danych są stale uzupełniane o najnowsze środki zaradcze. Metoda jaką wykorzystuję jest bardzo obiektywna, ponieważ terapeuta nie ma wpływu na przebieg oraz na wynik analizy. Pragnę wyraźnie podkreślić, że cały proces nie wymaga fizycznego kontaktu z obiektem poddanym analizie i terapii. Wszystko, co jest potrzebne to fotografia cyfrowa, która jest niczym więcej niż zapisem promieniowania fotonów w danym momencie. Zrobić zdjęcie aparatem fotograficznym, znaczy zrobić protokół emisji światła obiektów przedstawionych na zdjęciu w chwili jego wykonania.

Generator skanuje poszczególne pola i łączy szum diody z bazami danych, które zawierają informacje niezbędne do każdej analizy. Bazy te zawierają między innymi dane dotyczące: pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów, minerałów, punktów akupunktury, kwiatów Bacha, kolorów, dźwięków, afirmacji, alergenów itp. Wszystkie 3 poziomy: fizyczny, umysłowy oraz duchowy są brane pod uwagę. Zestaw elementów przedstawionych w skanie jest określony potencjami D,C,LM lub w procentach.

Urządzenie przedstawia schemat naprawy oraz automatycznie planuje transmisję wysyłanych wibracji do odbiorcy. Transmisja odbywa się co kilka sekund ,minut, godzin przez z góry określony okres dni, tygodni lub miesięcy. Efektem procesu jest przywrócenie równowagi energii na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, co reasumując powoduje przywrócenie stanu homeostazy organizmu.

Zobacz również: Pole morficzne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji