Biokomunikacja

Komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone słuchać i wykonywać określone zadania. Hormony, impulsy nerwowe są częścią łańcucha poleceń ciała fizycznego, podczas gdy biofotony (światło) i świadomość są nośnikami informacji płaszczyzny bardziej subtelnej. Świadomość jako sygnał kontrolny dla procesów biologicznych znana jest nam np. z NLP (programowanie neurolingwistyczne). Biokomunikacja rozgrywa się w dużej mierze poza obszarem dostępnym naszym pięciu zmysłom. W ostatnim czasie medycyna konwencjonalna zbliża się do tego zagadnienia pod pojęciem psychoneuroimmunologi.

Żywe organizmy zbudowane są z komórek, które emitują światło – biofotony. Tworzą one fale promieniowania elektromagnetycznego, które otaczają każdy żywy organizm i nazywają się praną w medycynie indyjskiej czy chi w medycynie chińskiej. Zjawisko promieniowania biofotonów przez rośliny i wszelkie żyjące istoty zostało odkryte przez profesora Fritz-Albert Popp’a. Biofotoniką zajmował się wcześniej w Polsce ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak, obecnie istnieje na świecie grupa naukowców, również w Polsce, którzy zajmują się badaniem zjawisk z tym związanych.

Fotony bliźniacze

Każda emisja światła posiada podwójne fotony tzw. fotony bliźniacze, których istnienie zostało udowodnione naukowo. W 1982 roku na Uniwersytecie w Paryżu zespół, pod kierownictwem fizyka prof. Alaina Aspekta dokonał eksperymentu, w którym udowodnił, iż fotony są w stanie komunikować się ze sobą w natychmiastowy sposób, niezależnie od dzielącej je odległości, a każda cząstka wydaję się zawsze wiedzieć, co robią inne cząstki. To odkrycie podważyło długo utrzymujące się twierdzenie Einsteina, iż żadna komunikacja nie może następować z szybkością większą niż prędkość światła.

Fizyk z Uniwersytetu w Londynie prof. David Bohm uważa, iż odkrycia Aspecta wskazują na fakt, że wszechświat jest w swej istocie, gigantycznym i wspaniale skomponowanym hologramem. Bohm uważa, iż subatomowe cząstki mogą pozostawać ze sobą we wzajemnym kontakcie niezależnie od odległości, nie z tego powodu, że wysyłają jakieś tajemnicze sygnały lecz dlatego, że ich oddzielenie stanowi iluzję. Bohm dowodzi, iż na głębszym poziomie rzeczywistości cząstki te nie są indywidualnymi całościami, lecz stanowią jedną fundamentalną całość.

Biokomunikacja – Nasze urządzenia

Nasze urządzenia kwantowe wykorzystują efekt powiązań fotonów bliźniaczych. Aparat fotograficzny przy każdym zdjęciu przechwytuje zawsze pewną część takich powiązanych cząsteczek światła (fotonów), których bliźniaki pozostają przy rzeczywistym obiekcie, przedstawionym na zdjęciu. Ponieważ fotony bliźniacze pozostają ze sobą w kontakcie tłumaczy to mechanizm działania, który łączy fotografie z tym co przedstawiają i na odwrót. Dla tego typu przekazu informacji istnieją już nawet komercyjne możliwości zastosowania, jak na przykład kryptografia wykorzystywana w łączach satelitarnych. Kryptografia to określenie fachowe na szyfrowanie danych.

W obecnej dobie hakerów komputerowych banki coraz chętniej zwracają się w kierunku wykorzystania powiązań istniejących między fotonami bliźniaczymi. Każda próba przechwycenia takiej transmisji powoduje zmianę stanu kwantowego i dzięki temu odbiorca wie, że ktoś chce ja przechwycić. W 2017 roku Chiny przeprowadziły pierwszą satelitarną transmisję kwantową i tym samym udowodniono, że to z czego jeszcze kilkanaście lat wcześniej drwiono jest możliwe do zrealizowania. W skutek czego otworzyły się zupełnie nowe możliwości wykorzystania tzw. splątania kwantowego.

Biokomunikacja

Komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone słuchać i wykonywać określone zadania.

Do mierzenia i analizowania świadomości oraz pól morficznych użyta jest dioda z białym szumem. Diody te przez 30 lat udowodniły w trakcie uniwersyteckich badań, że mogą służyć jako ogniwa łączące świadomość z maszynami. Francuz Rene Peoch dowiódł w swoich eksperymentach, przeprowadzonych w laboratorium snu, że funkcjonuje to również w stanach innych niż stan normalnej świadomości. W laboratorium snu podłączono osoby do EEG i odczekano do momentu, aż urządzenie zasygnalizowało, że dana osoba zasnęła. Potem wchodzono do pomieszczenia aby włączyć robota, który poruszając się wydawał głośne i nieprzyjemne dźwięki. Robot wyłączał się samodzielnie po upływie 20 minut. Uwzględniono serie testów, w których uczestnicy się nie obudzili.

Wynik badań wykazał, że śpiący nieświadomie od siebie oddalali przeszkadzającego im robota. Gdy łóżko było puste, robot poruszał się zupełnie przypadkowo. Ale osoba śpiąca w łóżku wyraźnie “zmuszała” go do poruszania się w jak najdalszym od niej kącie pomieszczenia testowego. Podobne doświadczenie przeprowadził Axel Werbach . Naukowcy zmierzyli ślady małego jeżdżącego robota, który poruszał się po prostokątnym polu i stwierdzili wzór odpowiadający rozmieszczeniu przypadkowemu. Co było zresztą zgodne z ich oczekiwaniami (urządzeń takich używa się jako kosiarek do trawy).

Potem badacze pokazali dopiero co wyklutym kurczakom takiego robota jako pierwszego – zamiast ich matki. „ Zaprogramowane ’’ na maszynę pisklęta umieszczono następnie w klatce po węższej stronie prostokątnego pola. Robot został dokładnie wyczyszczony i zaczął znów swoje wycieczki. Tym razem jednak przebywał blisko piskląt i nie poruszał się po powierzchni od nich oddalonej. Ponowne przeprowadzenie tego eksperymentu przynosiło zawsze ten sam rezultat czego nie można inaczej wytłumaczyć jak założeniem, że pisklęta swoją tęsknotą za „ matką ‘’ wywierały wpływ na robota.

Najnowsze wyniki badań

Najnowsze wyniki badań z Princeton (GCP) pokazują, że skanować można nie tylko indywidualną świadomość, ale także świadomość globalną wszystkich ludzi. 50 diod rozmieszczonych na całym świecie zapisało 11.09.2001 na wykresie duży skok, jako reakcję na zamach terrorystyczny w Nowym Jorku. Szum jaki wydaje dioda może być porównywalny z dźwiękiem emitowanym przez radio, które nie jest dostrojone do stacji – powstaje kakofonia. W momencie nawiązania kontaktu ze świadomością, ulega on zmianie. Zmiany te mogą zostać przez komputer elektronicznie przetworzone i zinterpretowane.

Generator skanuje poszczególne pola i łączy szum diody z bazami danych, które zawierają informacje niezbędne do każdej analizy. Bazy te zawierają między innymi dane dotyczące: pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów, minerałów, punktów akupunktury, kwiatów Bacha, kolorów, dźwięków, afirmacji, alergenów itp. Wszystkie 3 poziomy: fizyczny, umysłowy oraz duchowy są brane pod uwagę. Zestaw elementów przedstawionych w skanie jest określony potencjami D,C,LM lub w procentach. Urządzenie przedstawia schemat naprawy, planuje transmisję wysyłanych wibracji do odbiorcy. Cały proces przywraca równowagę energii na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Transmisja odbywa się co kilka sekund ,minut, godzin przez z góry określony okres dni, tygodni lub miesięcy.

Biokomunikacja – Nasza praktyka

Nasze urządzenia kwantowe są systemami otwartymi, stale uzupełnianymi o najnowsze środki zaradcze. Jest to bardzo obiektywna metoda, ponieważ terapeuta nie ma wpływu na analizę. Proces nie wymaga fizycznego kontaktu z przedmiotem. Wszystko, co jest potrzebne to fotografia cyfrowa, która jest niczym więcej niż promieniowaniem fotonów w danym momencie. Zrobić zdjęcie aparatem fotograficznym, znaczy zrobić protokół emisji światła obiektów przedstawionych na zdjęciu w chwili dokonania zdjęcia.

Zobacz również: Pole morficzne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji