Opis i działanie

Biokomunikacja - komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone słuchać rozkazów

Hormony , impulsy nerwowe są częścią łańcucha poleceń ciała fizycznego, podczas gdy biofotony (światło) i świadomość są nośnikami informacji płaszczyzny bardziej subtelnej. Świadomość jako sygnał kontrolny dla procesów biologicznych znana jest nam np. z NLP (programowanie neurolingwistyczne). Biokomunikacja rozgrywa się w dużej mierze poza obszarem dostępnym naszym pięciu zmysłom.

W ostatnim czasie medycyna konwencjonalna zbliża się do tego zagadnienia pod pojęciem psychoneuroimmunologi.