Opis i działanie

Biokomunikacja - komórki stanowiące część organizmu biologicznego są przyzwyczajone słuchać rozkazów

Hormony , impulsy nerwowe są częścią łańcucha poleceń ciała fizycznego, podczas gdy biofotony (światło) i świadomość są nośnikami informacji płaszczyzny bardziej subtelnej. Świadomość jako sygnał kontrolny dla procesów biologicznych znana jest nam np. z NLP (programowanie neurolingwistyczne). Biokomunikacja rozgrywa się w dużej mierze poza obszarem dostępnym naszym pięciu zmysłom.

W ostatnim czasie medycyna konwencjonalna zbliża się do tego zagadnienia pod pojęciem psychoneuroimmunologi.

 

 


 

Żywe organizmy zbudowane są z komórek, które emitują światło - biofotony

Biofotony tworzą fale promieniowania elektromagnetycznego, które otaczają każdy żywy organizm i nazywają się praną w medycynie indyjskiej czy chi w medycynie chińskiej.

Zjawisko promieniowania biofotonów przez rośliny i wszelkie żyjące istoty zostało odkryte przez profesora Fritz-Albert Popp’a.

Biofotoniką zajmował się wcześniej w Polsce prof. Włodzimierz Sedlak, obecnie istnieje na świecie grupa naukowców – również w Polsce – którzy zajmują się badaniem zjawisk z tym związanych. Do grona tych osób należy m.in. prof. Janusz Sławiński.

Każda emisja światła posiada podwójne fotony tkz. fotony bliźniacze, których istnienie zostało udowodnione naukowo. W 1982 roku na Uniwersytecie w Paryżu zespół, pod kierownictwem fizyka prof. Alaina Aspekta dokonał eksperymentu, w którym udowodnił, iż fotony  są w stanie komunikować się ze sobą w natychmiastowy sposób, niezależnie od dzielącej je odległości, a każda cząstka wydaję się zawsze wiedzieć, co robią inne cząstki.  To odkrycie podważyło długo utrzymujące się twierdzenie Einsteina, iż żadna komunikacja nie może następować z szybkością większą niż prędkość światła. Fizyk z Uniwersytetu w Londynie, prof. David Bohm, uważa, iż odkrycia Aspecta wskazują na fakt, iż wszechświat jest w swej istocie, gigantycznym i wspaniale skomponowanym hologramem. Bohm uważa, iż subatomowe cząstki mogą pozostawać ze sobą we wzajemnym kontakcie niezależnie od odległości- nie z tego powodu, że wysyłają jakieś tajemnicze sygnały, lecz dlatego, że ich oddzielenie stanowi iluzję. Bohm dowodzi, iż na głębszym poziomie rzeczywistości te cząstki nie są indywidualnymi całościami, lecz stanowią jedną  fundamentalną całość.

 

 

 


 

Działanie QUANTECA polega na powiązaniu fotonów bliźniaczych. Aparat fotograficzny przy każdym zdjęciu przechwytuje zawsze pewną część takich powiązanych cząsteczek światła (fotonów), których bliźniaki pozostają przy rzeczywistym obiekcie, przedstawionym na zdjęciu. Ponieważ fotony bliźniacze pozostają ze sobą w kontakcie,  tłumaczy to mechanizm działania, który łączy fotografie, z tym, co przedstawiają  i na odwrót. Dla tego typu przekazu informacji istnieją już nawet komercyjne możliwości zastosowania, jak na przykład kryptografia. Kryptografia to określenie fachowe na szyfrowanie danych. W obecnej dobie hakerów komputerowych  banki coraz chętniej zwracają się w kierunku  wykorzystania  powiązań istniejących między fotonami bliźniaczymi. 

 

 


 

Dioda z białym szumem- interfejs (połączenie) Quanteca ze świadomością

Do mierzenia i analizowania świadomości oraz pól morficznych użyta jest dioda z białym szumem. Diody te przez 30 lat udowodniły w trakcie uniwersyteckich badań, że mogą służyć jako ogniwa łączące świadomość z maszynami. Francuz Rene Peoch dowiódł w swoich eksperymentach, przeprowadzonych w laboratorium snu, że funkcjonuje to również w stanach innych niż stan normalnej świadomości czuwania. Podłączono osoby do EEG w laboratorium snu i czekano do momentu, gdy można było odczytać, że dana osoba zasnęła. Potem wchodzono  do pomieszczenia, aby włączyć robota, który poruszając się robił głośne i nieprzyjemne dźwięki. Robot wyłączał się samodzielnie po upływie 20 minut. Uwzględniono serie testów, w których uczestnicy testów się nie obudzili. Wynik badań wykazał, że śpiący nieświadomie od siebie oddalali przeszkadzającego im robota. Gdy łóżko było puste, robot poruszał się zupełnie przypadkowo, ale osoba śpiąca w łóżku wyraźnie "zmuszała" go do poruszania się w jak najdalszym od niej kącie. 

Podobne doświadczenie przeprowadził  Axel Werbach . Naukowcy zmierzyli ślady małego jeżdżącego robota, który poruszał się po prostokątnym polu i stwierdzili wzór odpowiadający rozmieszczeniu przypadkowemu, co było zresztą zgodne z ich oczekiwaniami ( Urządzeń takich używa się jako kosiarek do trawy ). Potem badacze pokazali dopiero co wyklutym kurczakom takiego robota jako pierwszego – zamiast ich matki. „ Zaprogramowane ’’ na maszynę pisklęta umieszczono następnie w klatce po węższej stronie prostokątnego pola. Robot został dokładnie wyczyszczony i zaczął znów swoje wycieczki. Tym razem jednak przebywał blisko piskląt i nie poruszał się po powierzchni od nich oddalonej. Ponowne przeprowadzenie tego eksperymentu przynosiło zawsze ten sam rezultat , czego nie można inaczej wytłumaczyć jak założeniem , że pisklęta swoją tęsknotą za „ matką ‘’ wywierały wpływ na robota.  

Najnowsze wyniki badań z Princeton (GCP) pokazują, że skanować można nie tylko indywidualną świadomość, ale także świadomość globalną wszystkich ludzi. 50 diod rozmieszczonych po całym świecie zapisało 11.09.2001 na wykresie duży skok, jako reakcję na zamach terrorystyczny w Nowym Jorku.

Szum jaki wydaje dioda może być porównywalny z dźwiękiem emitowanym przez radio, które  nie jest dostrojone do stacji – powstaje kakofonia. W momencie nawiązania kontaktu ze świadomością, ulega on zmianie. Zmiany te mogą zostać przez komputer elektronicznie przetworzone i zinterpretowane.

 

 


 

 

Generator skanuje poszczególne pola i łączy  szum diody z bazami danych, które zawierają informacje niezbędne  do każdej analizy. Bazy te zawierają między innymi dane dotyczące: minerałów, punktów akupunktury, kwiatów Bacha  kolorów, dźwięków, afirmacji, alergenów itp. 

Wszystkie 3 poziomy- fizyczny, umysłowy oraz duchowy są brane pod uwagę. Zestaw elementów wybranych przez diodę jest  określony potencjami D,C oraz LM. Quantec przedstawia schemat naprawy, planuje transmisję wysyłanych wibracji do odbiorcy. Cały proces przywraca równowagę energii na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Transmisja odbywa się  np. od 5 do 60 sekund, co odpowiednią ilość godzin przez z góry określony okres dni, tygodni lub miesięcy.

QUANTEC  jest systemem otwartym, można tworzyć nowe bazy danych oraz dopisywać  środki zaradcze. Jest to bardzo obiektywna metoda, terapeuta nie ma wpływu na analizę.  Proces nie wymaga fizycznego kontaktu z przedmiotem. Wszystko, co jest potrzebne to  fotografia cyfrowa, która jest niczym więcej niż promieniowaniem fotonów w danym momencie. Zrobić zdjęcie aparatem fotograficznym znaczy zrobić protokół emisji światła obiektów przedstawionych na zdjęciu w chwili dokonania zdjęcia.