Wpływ terapii Quantec na czynniki ryzyka sercowo foto

Wpływ terapii Quantec na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

Aktualnie choroby metaboliczne i sercowo-naczyniowe urosły do rangi epidemii ogólnoświatowej. Pomimo postępów w badaniach naukowych oraz zaangażowania bardzo dużych środków dyslipidemia czyli zaburzenie gospodarki lipidowej, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są chorobami, których odsetek stale zwiększa się na całym świecie. Wyniki badań z 2011 wyraźne pokazały, że w Polsce zdiagnozowano hipercholesterolemię u 61% osób, nadciśnienie u 32%, a cukrzycę u 8%. W związku z tym, że powyższe czynniki doprowadzają do chorób sercowo-naczyniowych, które wpływają na autonomiczny układ nerwowy oraz serce, są one aktualnie przedmiotem intensywnych badań naukowych. Do głównych czynników ryzyka, które możemy sami zmodyfikować zalicza się między innymi nieodpowiednie żywienie, otyłość, małą aktywność fizyczną, palenie papierosów tid.

Dyslipidemia – zaburzenie gospodarki lipidowej

Zaburzenie gospodarki lipidowej czyli dyslipidemia jest zespołem wielu różnych zaburzeń związanych z nieprawidłową budową, funkcją i ilością poszczególnych frakcji lipidów. Jest to zespół zaburzeń bezpośrednio związany z miażdżycą naczyń, która to prowadzi do niedokrwienia serca, mózgu i kończyn. Wyróżniamy dwa typy, a mianowicie pierwotną i wtórną. Pierwotna ma związek z naszym nieodpowiednim trybem życia oraz dietą. Wtórna często rozwija się jako następstwo chorób np. tarczycy, nadnerczy, cukrzycy czy też jako efekt stosowania niektórych leków np. glikokortykosteroidów. Dodatkowo choroba dzieli się na trzy rodzaje. Pierwszy charakteryzuje się tym, że prowadzi do wzrostu stężenia cholesterolu całkowitego wraz ze stężeniem frakcji LDL czyli frakcji o niekorzystnym działaniu. Drugi charakteryzuje się tym, że wzrasta poziom trójglicerydów i lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL). Trzeci charakteryzuje się tym, że występują w nim zaburzenia dwóch poprzednich. Oprócz leczenia niefarmakologicznego np. unikania alkoholu i palenia papierosów, zmiany diety oraz wprowadzenia aktywnego trybu życia, stosuje się leczenie farmakologiczne, gdzie wykorzystywane są przede wszystkim statyny.

Nadciśnienie tętnicze

Jest to dolegliwość, która charakteryzuje się okresowym lub stałym podwyższeniem ciśnienia tętniczego od wartości 140/90 mm Hg. Etiologia nie jest znana ale przyjmuje się, że około 90% przypadków jest jego formą pierwotną czyli samoistną, pozostałe 10% to forma wtórna związana z np. chorobami nerek lub tarczycy. Forma pierwotna najczęściej to predyspozycje genetyczne, forma wtórna jest spowodowana wieloma czynnikami takimi jak np. choroby nerek, choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, choroby mózgu itd. Jest to choroba, która bardzo często nie powoduje żadnych dolegliwością, a jej początkowe objawy jak np. szybkość męczenia się, są bagatelizowane. Długotrwały rozwój nieleczonego nadciśnienia tętniczego prowadzi bardzo często do udarów mózgu, zawałów serca oraz uszkodzeń innych narządów. Leczenie nadciśnienia tętniczego jest przeprowadzane głownie za pośrednictwem leków obniżających ciśnienie krwi oraz dodatkowo zaleca się min. zmianę diety, eliminowanie używek takich jak alkohol i papierosy, zwiększenie aktywności fizycznej.

Cukrzyca

Jest to przewlekła choroba, która charakteryzuje się zaburzeniem wydzielania insuliny. Rozróżniamy dwa typy cukrzycy, a mianowicie typ pierwszy zwany insulino zależną i typ drugi zwany insulino niezależną. Typ pierwszy jest chorobą autoimmunologiczną, w której organizm sam niszczy wysepki Langerhansa znajdujące w trzustce odpowiedzialne za wytwarzanie hormonów niezbędnych do przemiany węglowodanów. Typ drugi jest chorobą metaboliczną, w której organizm staje się odporny na działanie insuliny, która jest wytwarzana przez organizm. Bardzo często objawy takie jak np. senność, stany depresyjne, wzmożone pragnienie, napady głodu są błędnie rozpoznane i cukrzyca rozwija się skrycie. Leczenie w przypadku pierwszego typu polega na dostarczaniu insuliny do organizmu, natomiast drugiego typu na redukcji masy ciała, odpowiedniej diecie oraz przyjmowania leków przeciwcukrzycowych.

W związku z tym, że rozpowszechnienie dyslipedmii, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy stale rośnie, naukowcy na całym świecie pracują nad metodami ich leczenia oraz niwelowania następstw jakie powodują. Leczenie jest długie, kosztowne, trudne i niestety bardzo często wiąże się z możliwością powstania innych bardzo poważnych powikłań zdrowotnych.

Zmienność rytmu serca ( HRV ), a czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są to głównymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które mają wpływ na autonomiczny układ nerwowy serca. Układ krążenia jest systemem zamkniętym i to nasze serce, które jest pompą wymusza obieg krwi we wszystkich tkankach naszego organizmu. Jest ono odpowiedzialne za funkcjonowanie całego organizmu oraz jest ogromnym generatorem bioinformacji dla całego ciała. Poprzez dźwięki serca, puls i częstość akcji serca, dostarczane są informacje biologiczne, które docierają do każdej komórki ludzkiego ciała. Badania sugerują, że obniżenie napięcia błędnego może poprzedzać rozwój jednej lub wszystkich w/w chorób i w związku z tym w ostatnich latach powyższa teza była przedmiotem bardzo intensywnych badań. Wyniki jakie otrzymano wyraźnie pokazują istnienie bezpośredniego związku z obniżeniem HRV (zmienność rytmu serca) i zachorowaniem oraz umieralnością z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Epidemia chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych rozszerza się nieustannie, dlatego też medycyna komplementarna oparta na fizyce kwantowej wzbudziła bardzo duże naukowe zainteresowanie. Spowodowało to otworzenie nowych perspektyw i obszarów badań w nowych dziedzinach takich jak magnetobiologia i biomagnetyzm.

Projekt badawczy

Brazylijski uniwersytet stanowy w Sao Paulo oraz uniwersytet Marilia przeprowadziły wspólny projekt badawczy mający na celu sprawdzenie wpływu instrumentalnej bioinformacyjnej terapii przy wykorzystaniu urządzenia Quantec na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego oraz autonomiczną modulację tętna. Zaproponowano eliminację choroby poprzez przekazywanie określonych wibracji elektronicznych, aby przywrócić atomy do ich normalnych, prawidłowych stanów. Technika ta polega na wykorzystaniu urządzenia Quantec, które jest w stanie interpretować zakłócenia w polach elektromagnetycznych organizmu, wysyłając ponownie elektroniczne wzorce wibracji w celu przywrócenia normalnych i prawidłowych procesów fizjologicznych i regeneracyjnych. Quantec to instrumentalny sprzęt do bioinformacji i biokomunikacji, który poprzez diodę białego szumu może uchwycić ciała subtelne i połączyć je ze świadomością. Został on wykorzystany jako bezpośredni interfejs między generatorem informacji, a podświadomością w celu przeprowadzenia procesu modyfikującego patologiczne wzorce. Do badania zakwalifikowano osoby chorujące na dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Hipotezą tego badania było to, że sesja terapii wibracyjnej metodą instrumentalnej biokomunikacji zwiększy modulację przywspółczulną serca i spowoduje poprawę klinicznych cech osób biorących udział w badaniu.

Wyniki

W 2018 roku opublikowano wyniki jakie otrzymali naukowcy, a mianowicie w całej grupie badawczej nastąpiło znaczne zmniejszenie stężenia cholesterolu, trójglicerydów i glukozy we krwi. Zmiany jakie zaobserwowano we wszystkich wskaźnikach dochodziły nawet do 20%. Dodatkowo zaobserwowano również zdolność do działania terapii Quantec na poziomie komórkowym oraz zauważono korzystny wpływ na zmienność rytmu serca ( HRV ). Oznacza to, że możliwe jest obniżenie stężeń czynników ryzyka sercowo-naczyniowego przy wykorzystaniu bioinstrumentalnej biokomunikacji. W związku z tym, że wyniki są tak zachęcające planuje się już kolejny projekt badawczy aby przyjrzeć się skuteczności terapii Quantec w dłuższym przedziale czasowym.

Potrzeba wielu badań aby wprowadzić tak bezpieczną i bezinwazyjną metodę jak instrumentalna biokomunikacja jako dodatkową i uzupełniającą terapię do aktualnie zalecanych schematów terapeutycznych, również dla osób z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji